पोस्ट्स

सप्टेंबर, २०२१ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

३३ तोंडी राक्षस

इमेज
३३ तोंडी राक्षस बलात्कारी             बलात्कार का होतात? कशासाठी? लोक बलात्कार का करतात ह्या पेक्षा आपण कारण शोधायला हवं अस मला तरी वाट अता ताजी एक बातमी आहे बलात्काराची का कुणास ठावूक पण मनाला पटत नाही ज्या वेळेस नाण्याची एकच बाजू बघितली जाते किंबहुना दुसरी बाजू सुध्दा बघायला हवी १५ वर्षाची आजुन शाळेत शिकणारी पोरगी तिच्यावर ३३ नराधमांनी बलात्कार केला हे वृत्त ताज आहे त्यात फक्त त्या ३३ जनांचीच चुकी होती का बर शाळेत शिकायच्या वयात पोटी मोबाईल घेऊन बसतात स्मार्टफोन ज्याला आपण म्हणतो त्याच युग चालू झालं आहे पण जरा थांबा आणि विचार करा.               ह्या धावपळीच्या युगात आपण काही तरी विसरतो ते म्हणजे आपल्या मुलांवर लक्ष देणं ते तासनतास काय बघतायत मोबाईल मद्ये काय करतायेत नेमाक ह्या कडे बारीक लक्ष ठेवायला हवं नाही तर पोर आपल्या हातातून जातात हे खर सहन आणि सोप आहे सगळं ते फक्त बोलायला वाट लक्ष ठेवण वगेरे पण कस करायचं ते आणि पोर आजलकलची ऐकतात ती कुटे पण आपण आपल्या वयात येणाऱ्या पोरांसोबत पोरींसोबत बोलायला हव आताच युग हे बदलत चाल आहे                 आधीचा युग